Vi er optaget af en digital fremtid, som alle skal kunne navigere i.